Szybkie wyszukiwanie
Koszyk
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

Anuluj zamówienie

Prawo odstapienia od umowy

Prosze przeczytac nastepujace informacje dotyczace anulowania zamówienia zlozonego w naszym sklepie.

Rezygnacja z zamówienia
 
  
Prawo odstapienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest kazda osoba fizyczna dokonujaca czynnosci prawnej w celach, które nie moga byc w przewazajacym stopniu przypisane ani jej dzialalnosci gospodarczej ani niezaleznej dzialalnosci zawodowej).


Pouczenie o odstapieniu od umowy

Prawo odstapienia od umowy
Maja Panstwo prawo odstapic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstapienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,


- w którym weszli Panstwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w posiadanie towarów, jezeli zamówili Panstwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/sa one dostarczane w ramach jednej wysylki;

- w którym weszli Panstwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w posiadanie ostatniego z towarów, jezeli zamówili Panstwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i sa one dostarczane osobno;

- w którym weszli Panstwo w posiadanie ostatniej partii lub czesci lub w którym osoba trzecia inna niz przewoznik i wskazana przez Panstwa weszla w posiadanie ostatniej partii lub czesci, jezeli zamówili Panstwo towar, który dostarczany jest partiami lub w czesciach;

Aby skorzystac z prawa odstapienia od umowy, musza Panstwo poinformowac nas

w drodze jednoznacznego oswiadczenia (na przyklad pismo wyslane poczta, faksem lub poczta elektroniczna) o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej umowy. Moga Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstapienia od umowy, jednak nie jest to obowiazkowe.


Aby zachowac termin do odstapienia od umowy, wystarczy, aby wyslali Panstwo informacje dotyczaca wykonania przyslugujacego Panstwu prawa odstapienia od umowy przed uplywem terminu do odstapienia od umowy.

Skutki odstapienia od umowy

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa platnosci, w tym koszty dostawy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwlocznie, a w kazdym przypadku nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym otrzymalismy informacje o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od niniejszej umowy. Zwrotu platnosci dokonamy przy uzyciu takich samych sposobów platnosci, jakie zostaly przez Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie zgodziliscie sie Panstwo na inne rozwiazanie; w kazdym przypadku nie poniosa Panstwo zadnych oplat w zwiazku z tym zwrotem.


Mozemy wstrzymac sie ze zwrotem platnosci do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.

Prosze odeslac lub przekazac nam towary , niezwlocznie, a w kazdym razie nie pózniej niz 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Panstwo o odstapieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jezeli odesla Panstwo rzecz przed uplywem terminu 14 dni.

Beda Panstwo musieli poniesc bezposrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadaja Panstwo tylko za zmniejszenie wartosci towarów wynikajace z korzystania z nich w sposób inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wylaczenie lub wygasniecie prawa odstapienia

Prawo odstapienia od umowy nie przysluguje w przypadku umów:

  • o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane sa do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
  • o dostarczenie towarów, ulegajacych szybkiemu zepsuciu lub majacych krótki termin przydatnosci do uzycia;
  • o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena zostala uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedazy, a których dostarczenie moze nastapic dopiero po uplywie 30 dni od zawarcia umowy i których wartosc zalezy od wahan na rynku, nad którymi przedsiebiorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;
Prawo odstapienia wygasa przedwczesnie w przypadku umów:
  • o dostarczenie zapieczetowanych towarów, które ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych nie nadaja sie do zwrotu, jezeli zapieczetowanie zostalo usuniete po dostarczeniu;
  • o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
  • o dostarczenie nagran dzwiekowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli zapieczetowanie zostalo usuniete po dostarczeniu.

____________________________________________________________________________________
                         
Wzór formularza odstapienia od umowy

(formularz ten nalezy wypelnic i odeslac tylko w przypadku checi odstapienia od umowy)

- Adresat:
 

- Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych towarów(*) /o swiadczenie nastepujacej
uslugi(*)

- Data zamówienia(*)/odbioru(*)

- Imie i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jezeli formularz jest przesylany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreslic.