Szybkie wyszukiwanie
Koszyk
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

Twoje dane sa bezpieczne

Ochrona danych

Ochrona danych

Polityka prywatnosci

Udostepnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani tez w celu zawarcia umowy, o ile w tekscie ponizej nie podano innych informacji. Nie jestes zobowiazana/-y do udostepnienia danych. Nieudostepnienie nie pociaga za soba zadnych konsekwencji. W odniesieniu do ponizszych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiazuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie zawiera odmiennych informacji.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnosza sie do zidentyfikowanych lub mozliwych do identyfikacji osób fizycznych.
 
Pliki dzienników serwerów
Mozna odwiedzac nasze strony internetowe, nie podajac danych osobowych. 
Podczas kazdego dostepu do naszej strony internetowej przegladarka uzytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom uslug hostingowych / uslugodawcom IT dane dotyczace korzystania, które zapisywane sa w danych protokolu (tzw. plikach dzienników serwerów). Do tych zapisanych danych nalezy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przeslana ilosc danych i dostawca wysylajacy zapytanie. Przetwarzanie odbywa sie na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytulu uprawnionego interesu dotyczacego zapewnienia prawidlowego dzialania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty. 
 

Kontakt

Administrator
Skontaktuj sie z nami, jesli masz takie zyczenie. Dane kontaktowe administratora przetwarzania danych znajduja sie w naszej stopce redakcyjnej.

Kontakt z inicjatywy klienta za posrednictwem e-maila
Jesli z wlasnej inicjatywy skontaktuja sie Panstwo z nami za posrednictwem e-maila, bedziemy zbierac Panstwa dane osobowe (imie i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomosci) tylko w takim zakresie, w jakim je Panstwo podali. Przetwarzanie danych sluzy do przetwarzania Panstwa zapytania zwiazanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi. 
Jezeli celem kontaktu jest przeprowadzenie dzialan przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub jezeli dotyczy on umowy juz zawartej miedzy Panstwem a nami, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jezeli nawiazanie kontaktu nastepuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewazajacy uzasadniony interes polegajacy na przetworzeniu Panstwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku, z przyczyn zwiazanych z Panstwa szczególna sytuacja, maja Panstwo w kazdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Panstwa dotycza.
Panstwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Panstwa zapytania. Panstwa dane zostana nastepnie usuniete z uwzglednieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Panstwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 
Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego 
Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomosci) tylko w udostepnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiazania kontaktu.
Jezeli celem kontaktu jest przeprowadzenie dzialan przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub jezeli dotyczy on umowy juz zawartej miedzy Panstwem a nami, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jezeli nawiazanie kontaktu nastepuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewazajacy uzasadniony interes polegajacy na przetworzeniu Panstwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku, z przyczyn zwiazanych z Panstwa szczególna sytuacja, maja Panstwo w kazdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Panstwa dotycza.
Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostana nastepnie usuniete, o ile nie wyrazilas/-es zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 


Konto klienta      Zamówienia      

Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych sluzy poprawie obslugi zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówien. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie nastepnie usuniete.
 
Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach
Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jesli jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz odpowiedzi na zapytania uzytkowników. Udostepnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudostepnienie danych uniemozliwia zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa sie na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy. 
Dane sa przekazywane na przyklad wybranym przez uzytkownika przedsiebiorstwom wysylkowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom uslug platniczych, oferentom uslug zwiazanych z realizacja zamówienia oraz dostawcom uslug IT. We wszystkich przypadkach bezwzglednie przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza sie do minimalnego poziomu.
 


Opinie      

Gromadzenie danych podczas dodawania komentarza
Podczas komentowania artykulu lub wpisu pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tresc komentarza) tylko w udostepnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu umozliwienie komentowania i wyswietlania komentarzy. Wysylajac komentarz, wyrazasz zgode na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje dane osobowe zostana nastepnie usuniete.
 

Ponadto, w przypadku dodania komentarza, zostaje zapisany Twój adres IP w celu zapobiezenia naduzywaniu funkcji komentarza oraz zapewnienia bezpieczenstwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Wysylajac komentarz, wyrazasz zgode na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twój adres IP zostanie nastepnie usuniety.


Firmy wysylkowe       System gospodarki towarowej      

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysylkowym w celu informowania o statusie przesylki
Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyrazilas/-es na to wyrazna zgode podczas procedury skladania zamówienia. Przekazanie sluzy informowaniu Cie o statusie przesylki za posrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa sie za Twoja zgoda na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W kazdej chwili mozesz wycofac zgode, wysylajac do nas lub do firmy transportowej stosowna informacje, nie ulega przy tym naruszeniu legalnosc dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania.
 
Korzystanie z zewnetrznego systemu gospodarki towarowej
W celu realizacji umowy wykorzystujemy system gospodarki towarowej w ramach przetwarzania zlecenia. W tym celu Twoje dane osobowe, które zostaly pobrane w ramach zamówienia, sa przekazywane do

Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Niemcy 


Dostawcy uslug platniczych       Kontrola wiarygodnosci      

Zastosowanie PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegaja deklaracji PayPal o ochronie danych osobowych. Deklaracje znajdziesz pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

Korzystanie z PayPal Express
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu platniczego PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.ŕ.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; "PayPal").
Przetwarzanie danych ma na celu umozliwienie oferowania realizacji zaplaty poprzez serwis platniczy PayPal Express.
Wlaczenie tego serwisu wymaga, aby PayPal Express przy otwieraniu witryny internetowej gromadzil, zapisywal i analizowal dane (np. adres IP, typ urzadzenia, system operacyjny, typ przegladarki, lokalizacja Twojego urzadzenia). W tym celu moga byc tez stosowane pliki cookie. Pliki cookie umozliwiaja ponowne rozpoznanie Twojej przegladarki internetowej. 
Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa sie na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych). Dane osobowe uzytkowników sa przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przewazajacy, uzasadniony interes w zakresie zaoferowania róznych sposobów platnosci zorientowanych na klienta. Maja Panstwo prawo w kazdej chwili sprzeciwic sie przetwarzaniu Panstwa danych osobowych, jesli istnieja powody wynikajace z Panstwa szczególnej sytuacji.
Z chwila wyboru i skorzystania z PayPal Express dane wymagane do realizacji platnosci przesylane sa do PayPal, aby umozliwic wykonanie umowy za posrednictwem wybranego przez Ciebie rodzaju platnosci. Przetwarzanie to odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Wiecej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z serwisu platnosci PayPal Express mozna znalezc w odpowiedniej deklaracji ochrony danych pod adresem.
 

Opcje platnosci Klarna
Aby móc zaoferowac Panstwu opcje platnosci Klarna, bedziemy przesylac do Klarna dane osobowe, takie jak na przyklad dane kontaktowe i dane zamówienia. Umozliwi to Klarna dokonanie oceny, czy moga Panstwo skorzystac z oferowanych przez Klarna opcji platnosci, a takze dopasowac opcje platnosci do Panstwa potrzeb. Ogólne informacje o systemie Klarna uzyskaja Panstwo tutaj. Panstwa dane osobowe sa traktowane przez Klarna zgodnie z obowiazujacymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach systemu Klarna o ochronie danych.


Pliki cookie
 
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to male pliki tekstowe, które zapisywane sa w przegladarce internetowej, wzgl. przez przegladarke internetowa w systemie komputerowym uzytkownika. Jezeli uzytkownik wywola witryne internetowa, w systemie operacyjnym uzytkownika moze zostac zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciag znaków, który umozliwia jednoznaczna identyfikacje przegladarki podczas ponownego wywolania witryny internetowej. 

Pliki cookie sa zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pelna kontrole nad wykorzystaniem tych plików. Dzieki wybraniu odpowiednich ustawien technicznych na Twojej przegladarce internetowej otrzymujesz informacje przed wstawieniem plików cookie i mozesz decydowac o przyjeciu kazdego z nich z osobna oraz uniemozliwic ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które juz zostaly zapisane, mozna w kazdej chwili usunac. Pragniemy jednak zwrócic uwage, ze w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej moze nie byc mozliwe w pelnym zakresie.
Pod podanymi ponizej linkami mozesz zasiegnac informacji, w jaki sposób zarzadzac plikami cookie (m.in. równiez je dezaktywowac) w najwazniejszych przegladarkach.
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


technicznie niezbedne pliki cookie
O ile w ponizszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano zadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbedne pliki cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta byla efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjazniejsza dla uzytkownika. Ponadto pliki cookie umozliwiaja naszym systemom rozpoznanie Twojej przegladarki równiez po przejsciu na inna strone oraz oferowanie uslug. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie moga byc oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagaja, aby przegladarka zostala ponownie rozpoznana równiez po przejsciu na inna strone.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa sie na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych). Przetwarzanie danych odbywa sie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzednego, prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na zapewnieniu optymalnego dzialania witryny internetowej oraz ksztaltowania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla uzytkownika.
Z przyczyn, które wynikaja z Panstwa szczególnej sytuacji, w kazdej chwili maja Panstwo prawo sprzeciwic sie opartemu na art. 6 (1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczacych Panstwa danych osobowych.
 
 


Wtyczki

Korzystanie z Google reCAPTCHA 
Na naszej stronie internetowej korzystamy z uslugi reCAPTCHA firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Jesli Panstwa miejsce zwyklego pobytu znajduje sie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem odpowiedzialnym za Panstwa dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google Ireland Limited jest tym samym powiazana z Google firma, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Panstwa danych i przestrzeganie majacych zastosowanie przepisów o ochronie danych.  
Celem tej funkcji jest rozróznienie wprowadzania danych przez czlowieka oraz przetwarzania automatycznego, maszynowego. W zwiazku z tym wprowadzone przez uzytkownika dane sa przesylane do Google i tam dalej wykorzystywane. Dodatkowo do Google przesylany jest adres IP oraz w razie potrzeby inne dane potrzebne firmie Google do realizacji uslugi reCAPTCHA. Dane przetwarzane sa przez Google na terenie Unii Europejskiej, a w razie potrzeby takze w USA. 


Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje zadna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzajaca odpowiedni stopien ochrony. Przekazywanie danych odbywa sie m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; sa one dostepne do wgladu na stronie:https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Przetwarzanie odbywa sie na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytulu uzasadnionego interesu zwiazanego z ochrona naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, naduzyciem i SPAMEM. Z przyczyn, które wynikaja z Twojej szczególnej sytuacji, masz w kazdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczególowe informacje dotyczace uslugi reCAPTCHA firmy Google oraz zwiazanej z nia polityki prywatnosci znajduja sie na stronie: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html oraz https://www.google.com/privacy
 

 

Korzystanie z Google invisible reCAPTCHA
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z uslugi invisible reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Sluzy to rozróznieniu, czy dane zostaly wprowadzone przez czlowieka czy sa wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego. Google zbiera i analizuje w tle dane uzytkowników, które wykorzystywane sa przez invisible reCaptcha w celu odrózniania prawdziwych uzytkowników od botów. W tym celu podane przez Ciebie informacje sa przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Dodatkowo do Google przekazywany jest adres IP i w razie potrzeby inne dane potrzebne Google do uslugi invisible reCAPTCHA. Dane te sa przetwarzane przez Google w obrebie Unii Europejskiej i ewentualnie takze w USA.


Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje zadna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzajaca odpowiedni stopien ochrony. Przekazywanie danych odbywa sie m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; sa one dostepne do wgladu na stronie: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
 
Przetwarzanie odbywa sie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegajacego na ochronie naszej witryny internetowej przed zautomatyzowanym sledzeniem, naduzyciami i spamem. Z przyczyn, które wynikaja z Twojej szczególnej sytuacji, masz w kazdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Szczególowe informacje dotyczace uslugi Google reCAPTCHA oraz odpowiednia deklaracje o ochronie danych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html oraz https://www.google.com/privacy.

 


Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube“).YouTube to przedsiebiorstwo powiazane z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).
Funkcja pozwala wyswietlac na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce plywajacej (iFrame). Jednoczesnie aktywna jest opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie bedzie zapisywac informacji o osobach odwiedzajacych strone internetowa. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostana przekazane do YouTube i tam zapisane. Twoje dane moga zostac przeslane do Stanów Zjednoczonych. 
Przetwarzanie danych odbywa sie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegajacego na dostosowanym do potrzeb i zorientowanym na osiagniecie celu ksztaltowaniu naszej witryny internetowej. Z przyczyn, które wynikaja z Twojej szczególnej sytuacji, masz w kazdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Szczególowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, zwiazanych z tym Twoich praw i mozliwosci ochrony prywatnosci znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczacych ochrony danych osobowych (https://www.youtube.com/t/privacy).

Uzywanie czcionek Google
Na naszej stronie internetowej stosujemy czcionki Google firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Przetwarzanie danych sluzy jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. W celu zaladowania czcionek podczas wywolywania strony zostaje nawiazane polaczenie z serwerami Google. Przetwarzane i przekazywane do Google sa przy tym m.in. adres IP uzytkownika oraz informacje dotyczace uzywanej przez niego przegladarki. Dane te nie sa laczone z Panstwa kontem Google. Panstwa dane moga ewentualnie zostac przeslane do USA. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje zadna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzajaca odpowiedni stopien ochrony. Przekazywanie danych odbywa sie m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych jako odpowiednich gwarancjach ochrony danych osobowych; sa one dostepne do wgladu na stronie: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na nasz przewazajacy, prawnie uzasadniony interes polegajacy na ksztaltowaniu naszej strony internetowej w sposób estetyczny i przyjazny dla uzytkownika. Z przyczyn, które wynikaja ze szczególnej sytuacji uzytkownika, ma on w kazdej chwili prawo sprzeciwic sie opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzaniu dotyczacych jego danych osobowych poprzez przekazanie nam stosownej informacji.
Wiecej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych mozna znalezc na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://developers.google.com/fonts/faq.

 


Prawa osób, których dane dotycza, i okres przechowywania danych

Okres przechowywania zapisanych danych
Po calkowitej realizacji umowy dane zostaja zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a nastepnie z uwzglednieniem ustawowych, a w szczególnosci wynikajacych z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po uplywie terminu usuniete, o ile nie wyrazilas/-es zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 
Prawa osoby zainteresowanej
Jezeli spelnione sa wymogi ustawowe, przysluguja Ci nastepujace prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz mozliwosci transferu danych.
Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przysluguje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera sie na art. 6 (1) f DSGVO, jak równiez na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezposredniej.
 
Prawo do wniesienia zazalenia do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zazalenia do organu nadzorczego, jezeli uwazasz, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa sie zgodnie z prawem.
 
Prawo sprzeciwu
Jesli podstawe opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO, uzytkownik ma prawo sprzeciwu w kazdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszlosc z przyczyn wynikajacych z jego szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakonczone, chyba ze bedziemy mogli udowodnic bezwzgledne przyczyny przetwarzania nienaruszajace ochrony, które sa nadrzedne wobec interesów, praw i wolnosci uzytkownika, lub jesli przetwarzanie sluzy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczen prawnych.